OVACIK TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Telefon
(428) 280 10 24 - 280 10 25
Mail
ovacik.tunceli-tsm@tkgm.gov.tr
Kep Adresi
ovaciktuncelitm@tkgm.hs01.kep.tr
Adres
Hükümet Konağı Kat:2
Bağlı Olduğu Bölge Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro XVI. Elazığ Bölge Müdürlüğü
Bağlı olduğu il
TUNCELİ