Tapu ve Kadastro XVI. (Elazığ) Bölge Müdürlüğü

İç Tetkik Açılış Toplantısı

24 Mar 2021

   2021 yılı Bölge Müdürlükleri İç Tetkik Planı programı çerçevesinde, Kalite Denetçilerinin katılımlarıyla İç Tetkik açılış toplantısı yapılmıştır.