ARICAK TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Telefon
(424) 280 11 16 - 280 11 18
Mail
aricak-tsm@tkgm.gov.tr
Kep Adresi
aricaktm@tkgm.hs01.kep.tr
Adres
Hükümet Konağı
Bağlı Olduğu Bölge Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro XVI. Elazığ Bölge Müdürlüğü
Bağlı olduğu il
ELAZIĞ