ELAZIĞ 3B KADASTRO BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesinin sürdürülebilirliği kapsamında kat irtifakı/kat mülkiyetine konu işlemlerde, yapı aplikasyon projesi ile mimari projenin üç boyutlu sayısal yapı modelinin ilgili kurumlar tarafından güvenli elektronik ortamda gönderilmesine yönelik olarak 16.05.2024 tarihinde Elazığ Tapu ve Kadastro XVI. Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda proje tanıtım toplantısı düzenlendi. 
Toplantıya, Elazığ Vali Yardımcısı Oltan BAYRAKTAR, Harita Dairesi Başkanı İbrahim CANKURT, Elazığ  Tapu ve Kadastro XVI. Bölge Müdürü Mahir TUNCER, Elazığ Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Elazığ Tapu ve Kadastro Müdürleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Uzman ve Mühendisleri, Tapu ve Kadastro Müdürlükleri personelleri, Elazığ İl ve İlçe Belediye ruhsat, mimari proje kontrolü yetkilileri ve üretici gruplar katıldı.
Kadastro Dairesi Başkanlığından Tapu ve Kadastro Uzmanı İsmail DURSUN ve Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığından Zeynep SEVGİ tarafından sunum yapılmış olup, ilk oturum olan Yerel Yönetimler toplantısına Elazığ Merkez ve İlçe Belediyelerinin ruhsat, mimari proje kontrolü ve web tapu üzerinden proje gönderen birimlerinde görev yapan teknik personel, ikinci oturuma Tapu ve Kadastro Müdürlükleri personelleri ve üretici gruplar katıldı.