DÜNYA BANKASI MİSYON HEYETİ ZİYARETİ

Genel Müdür Yardımcımız Adil Hakan AYBER, Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi kapsamında yapılacak çalışmaların ve ileri dönük yapılabilecek iş birliği çalışmalarının değerlendirilmesi amacıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nü ziyaret eden Dünya Bankası Misyon Heyetini makamında kabul etti.

Görüşmelerin ardından, Anna CORSI, Ahmet KİNDAP, Richard GROVER, Zdravko GALIC, Vladimir ETIMOV, Süha SATANA’dan oluşan misyon heyeti, Kadastro Dairesi Başkanı Mustafa ASLAN, Harita Dairesi Başkanı İbrahim CANKURT, Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanı Mustafa AKKUL, Proje Sorumlusu Özgen Sadu ÇAĞLAR, TKMP-EF Proje Uygulama Biriminden Bahadır KARALARLI ve Ragıp PEHLİVANLI’nın katıldığı teknik konuların görüşüldüğü toplantılar düzenlendi. Toplantılara proje ile bağlantılı olarak farklı kurum ve kuruluşların temsilcileri de davet edildi.

Toplantıların ardından Misyon Heyeti ve Kurumumuz temsilcilerinden oluşan heyet, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü yetkilileri ile görüştü.