Dünya Bankası Heyeti Kurumumuzu Ziyaret Etti

Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölge Başkan Yardımcısı Anna Bjerde, Dünya Bankası ile yaklaşık 20 yıldır başarılı projeler yürüten Genel Müdürlüğümüzü ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Yardımcısı ile birlikte Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame, Kalkınma Etkinliği Birimi Müdürü Sudharshan Canagarajah, Kıdemli Operasyon Sorumlusu Mustafa Uğur Alver, Başkan Yardımcısı Özel Asistanı Fanny Weiner, Sürdürülebilir Kalkınma Sektör Lideri Laurent Debroux ve Kıdemli Dış İlişkiler Sorumlusu Tunya Celasin yer aldı.

Ziyaret kapsamında, Genel Müdürlüğümüz Kuyud-ı Kadime Arşivi’nde muhafaza edilen başta Ayasofya Vakfiyesi olmak üzere paha biçilemez arşiv hazinelerimizin tanıtımı gerçekleştirildi.

Server Efendi Sergi Salonunda, Yurt Dışı kayıt ve Araştırma Hizmetleri Birim sorumlusu Hakkı ŞAHİN tarafından gerçekleştirilen tanıtımda, 600 yılı aşkın bir süredir milletimizin hizmetinde olan Defterhane Teşkilatının Tarihçesi ile bu yapının işleyişi içerisinde oluşan arşiv hazinelerimizin muhtevası hakkında bilgi verildi.

Ziyarette,  Arşiv Dairesi Başkanı Bekir Tarık YİĞİT, Kadastro Dairesi Başkanı Mustafa ASLAN, TKMP EF Proje Sorumlu Özgen Sadu ÇAĞLAR hazır bulundu.

 

World Bank Europe and Central Asia (@WorldBankECA) nın 04.08.2022 tarihinde Tweeter'da Kurumumuz hakkında attığı Tweet;
@WorldBankECA Başkan Yardımcımız Anna Bjerde'nin @WorldBank tapu kayıtlarının #Türkiye 'de sayısallaştırılmasına yönelik desteğini, mülk sahipleri için güvenlik sağlamak ve bu malzemeleri daha erişilebilir ve şeffaf hale getirmek için kritik bir süreç olarak izleyin.