Tapu ve Kadastro VII. (Diyarbakır) Bölge Müdürlüğü

Diyarbakır Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü ve Bağlar Belediyesinin Emlak Rayiç Bedellerinin Elektronik Ortamda Paylaşımı Görüşmesi Yapıldı

08 Nis 2021

Bölge Müdürlüğümüz ve Bağlar Belediyesi arasında arsa, konut gibi taşınmaz mallara sahip olan kişilerin özelikle bu mallar için yapacakları satış işlemlerinde gerekli olan ve önem teşkil eden bir unsur olan rayiç bedel sorgulaması elektronik ortamda paylaşımı ile ilgili olarak Bölge Müdürümüz Sayın Murat ÇALIK ,Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin BEYOĞLU ile Bölge Müdür Yardımcımız Musa SARIKAYA'nın katılımı ile bir görüşme yapılmıştır.