Basın Bildirisi

            Her gün onbinlerce Vatandaşımızın başvuru yaptığı birimlerimizde olağanüstü gayret ve titizlikle hizmet veren personelimize karşı yapılan saldırı ve şiddetin son menfur halkasına 16/06/2022 tarihinde mesai saatinin bitmesinden sonra Sakarya İli, Sapanca Tapu Müdürlüğünde üzülerek şahit olduk.

            Mesai saatinin bitmesinden sonra Tapu Müdürlüğümüze gelen şahıslarca, Nüfus Cüzdanı ibraz etmeden yaptırmak istedikleri işlemin yapılamayacağını söyleyen, ikisi kadın üç personelimize karşı yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Hiç kuşku duyulmamalıdır ki; söz konusu süreç, Genel Müdürlüğümüz tarafından hem adli, hem de insani boyutlarıyla hassasiyetle ve özenle takip edilecektir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olarak, her yıl milyonlarca Vatandaşımıza verdiğimiz hizmetin dün olduğu gibi bugün ve yarın da sağlıklı, etkin ve verimli bir şekilde sunulmasının temini için personelimizin sergilediği azami gayret ve özeni takdirle karşılıyoruz.

Saldırıya uğrayan Sapanca Tapu Müdürlüğü personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletir, gerek İdaremiz personeline ve gerekse tüm diğer kamu personeline karşı yapılan her türlü saldırı ve şiddet girişimlerini esefle kınar ve bu saldırı ve şiddet girişimlerinin son bulmasını temenni ederiz.

Kamuoyuna saygılarımızla…