Arşiv Mevzuatı ve Uygulamaları Eğitimi Başladı

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında görev yapan Arşiv Memuru, Sözleşmeli Personel (Arşiv) ve Sözleşmeli Arşiv Uzmanı personele yönelik "Arşiv Mevzuatı ve Uygulamaları" eğitimi Genel Müdür Yardımcımız Tamer İNAN, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mehmet POSTACI, Arşiv Dairesi Başkanı Dr. Bekir Tarık YİĞİT, Personel Dairesi Başkanı İbrahim ÖZTÜRK, Yozgat Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü İsmail ERTÜRK ile Tapu ve Kadastro Eğitim Müdürü Nevzat KUL'un katılımlarıyla Çorum İlinde başladı

21.11.2022-24.11.2022 ve 28.11.2022-01.12.2022 tarihleri arasında iki grup halinde planlanan eğitimde katılımcılara; Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet, Tarihçe ve Arşiv Belgeleri, Genel Arşiv Mevzuatı, Osmanlı Türkçesi ile Yazılı Kayıt Talepleri, Etik Mevzuatı ve Kurumsal Etik İlkeler, Kalite Yönetim Sistemi, Kişisel Verileri Koruma Kanunu, E-Arşiv Tapu ve Kadastro Müdürlükleri Uygulamaları, Kamu Görevlilerinin Görev ve Sorumlulukları, Arşiv ve Tapu Sicil İlişkileri, TARBİS ve Arşiv Dairesi Başkanlığı Proje ve Faaliyetleri, EBYS, KEP ve UETS, 2019/12 Sayılı Arşiv Hizmetleri Genelgesi ve Uygulamaları ile Ayıklama ve İmha Uygulamaları konularında eğitim verilecek.

Genel Müdür Yardımcımız Tamer İNAN, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mehmet POSTACI, Arşiv Dairesi Başkanı Dr. Bekir Tarık YİĞİT ve Personel Dairesi Başkanı İbrahim ÖZTÜRK, Yozgat Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü İsmail ERTÜRK eşliğinde Bölge Müdürlüğüne bağlı Çorum Tapu ve Kadastro Müdürlükleri Yeni Hizmet Binasında incelemelerde bulunarak Çorum Tapu Müdürlüğü ve Çorum Kadastro Müdürlüğünü ziyaret etti.

Sungurlu Kaymakamı Fatih GÖRMÜŞ tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122. maddesi gereği Başarı Belgesi ve Üstün Başarı Belgesi ile ödüllendirilen Sungurlu Tapu Müdürlüğü personellerine de belgelerini Genel Müdür Yardımcımız Tamer İNAN takdim etti.