Arşiv Belgelerine Müdahale

11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketi sonrası, Kastamonu XIX. Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne bağlı Bozkurt Tapu Müdürlüğünde zarar gören arşiv belgelerini tespit etmek üzere Arşiv Dairesi Başkanlığı Konservasyon ve Restorasyon Birimi Şube Müdürü Nurettin ÖYMEZ, Uzman Serdar SARGIN, Bilgisayar İşletmeni Eşref DEMİREL ve Daimi İşçi Rasim ÇAMBAŞI afet bölgesinde incelemelerde bulundu.

Tapu Müdürlüğünün 2. katta olmasına rağmen sel sularının ikinci kata kadar ulaştığı ve yerlerin çamurla kaplandığı, dolapların alt kısımlarında bulunan Tapu kütüğü, Tescil İstem Belgesi, Resmi Senet, Kadastro Tutanağı, Gelen-Giden Evrak Defteri, İşlem Dosyası, Yevmiye Defteri, Bütçe Giderleri Defteri, İmar Uygulamaları Defteri, Hesap Özeti ve Şuyu Cetvelinden oluşan arşiv belgelerinin çamurlu sel sularından zarar gördüğü ve kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.

İlçede elektrik ve su problemi olması nedeniyle belgelerin yerinde bakım ve onarımı yapılamamış, hasar gören arşiv belgeleri, hazırlanan planlama doğrultusunda Arşiv Dairesi Başkanlığı Konservasyon ve Restorasyon Birimine nakledilmiş ve belgelerin daha fazla bozulmaması ve bakteri ürememesi için derin dondurucuda muhafazası sağlanmıştır.

Sel felaketinden zarar gördüğü için Merkeze getirilen 42 adet klasörde mevcut belgeler ile 180 adet Tapu Kütüğünün temizleme, kurutma ve restorasyon işlemlerine hemen başlanılmış olup takribi birkaç ay içerisinde restorasyon ve konservasyon işlemi tamamlandıktan sonra belge ve defterler Tapu Müdürlüğümüze teslim edilecektir.