ARAZİ KONFERANSINA KATILDIK

Dünya Bankası tarafından 13-17 Mayıs 2024 tarihlerinde, “İklim Eylemi İçin Arazi Mülkiyetinin Güvence Altına Alınması” ana teması ile organize edilen Arazi Konferansı’na katılım sağlandı.
Dünya Bankası ile Kurumumuz iş birliği, Marmara Depremi Acil Yeniden Yapılandırma Projesi, Tarım Reformu Uygulama Projesi, Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi, Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi – Ek Finansman ile 2000’li yılların başından beri sürmekte olup, bu yıl itibariyle “Yeşil ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Arazi İdaresi Altyapısı Projesi” yine Dünya Bankası finansmanıyla Kurumumuz tarafından başlatıldı.
Küresel pandemi nedeniyle 2019 yılından beri yüz yüze yapılamayan Arazi Konferansı, bu yıl 81 ülkeden 1300 temsilcinin katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri’nde toplanmış olup, Konferansa Kurumumuz adına Genel Müdürümüz Mehmet Zeki ADLI, Kadastro Dairesi Başkanı Mustafa ASLAN, Yeşil ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Arazi İdaresi Altyapısı Projesi Sorumlusu ve Kadastro Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürü Özgen Sadu ÇAĞLAR ve Tapu ve Kadastro Uzmanı Ümit YILDIZ katıldı. 
Arazi Konferansının ana temasının yanı sıra bu yıl alt temalar; “Sürdürülebilirlik için Mülkiyet Güvenliği”, “Yeşil Gelişme için Arazi Teknolojileri”, “İklim Eylemi ve Afet Dayanıklılığı için Arazi İdaresi”, “Hızlı Kentleşme Döneminde Arazi İdaresi” olarak belirlendi.
Konferans sırasında, Dünya Bankası’nın Kurumumuz ile ilgili sektör yöneticileri ile yapılan toplantılara ek olarak birçok ülke temsilcisi ile ikili görüşmeler gerçekleştirildi. 
Dünya Bankası tarafından Avrupa ve Merkezi Asya Bölgesi olarak tanımlanan ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilen panelde, Kadastro Dairesi Başkanı Mustafa ASLAN tarafından “Kalkınma ve Dayanıklı Şehirler için Yeni Arazi Kayıt Sistemi Tasarımı” başlıklı bir sunum yapıldı. Program içerisinde; Türkiye Cumhuriyeti, Gürcistan, Kırgızistan, Özbekistan, Sırbistan kadastro kurumları sorumlularının katıldığı oturumda, Genel Müdürümüz tarafından “Bölgesel İş birliği Fırsatları ve TKGM” konulu bir konuşma gerçekleştirildi.
Kurumumuz tarafından yürütülen çalışmaların, birçok farklı oturum içerisinde iyi uygulama örnekleri arasında gösterildiği Arazi Konferansı’na katılım, Kurum çalışmalarının aktarılması, iyi uygulamaların ve sektörel gelişmelerin takibinin yanı sıra bölgemizde yer alan Kurumlar ile ilişkilerin güçlendirilmesine de destek sağlamıştır.