5368 Sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunun Geçici 2 nci Maddesi Gereğince Yapılacak Yeniden Atama 3. Dönem Başvurularının Değerlendirme Sonuçları Duyurusu

            5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanuna, 7317 Sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesi ile eklenen geçici 2 nci maddesi gereğince Genel Müdürlüğümüzde veya diğer kamu kurumlarında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışmakta iken istifa ederek lisanslı harita kadastro mühendislik bürosu açanlardan, Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi gereğince yeniden atanmak üzere 3. dönemde (1-27 Nisan 2022) başvuru yapan adayların başvuruları Yer Değiştirme Kurulunun 29/04/2022 tarihli ve 2022/3 sayılı kararı ile değerlendirilerek karara bağlanmış olup, karar eki değerlendirme sonuç listesi aşağıda yayımlanmıştır.

Başvurusu kabul edilen ve atanmak istediği birimi tercih eden aday sayısı bu birime atanacak kadro sayısından az olması nedeniyle kura ile yer belirleme işlemine gerek kalmaksızın doğrudan tercihine yerleşen adaylar, atama işlemlerine esas olmak üzere aşağıda yazılı belgeleri en geç 17 Mayıs 2022 Salı günü mesai bitimine kadar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Dikmen Caddesi No:14 Bakanlıklar Çankaya/Ankara adresinde olacak şekilde posta yoluyla gönderecek veya elden teslim edecektir.

Başvurusu kabul edilen ve atanmak istediği birimi tercih eden aday sayısı bu birime atanacak kadro sayısından fazla olması nedeniyle 17 Mayıs 2022 tarihindeki kura ve yer belirleme işlemlerine katılacak adaylar ise atama işlemlerine esas olmak üzere aşağıda yazılı belgeleri kura ve yer belirleme işlemleri sırasında teslim edecektir.  Yer belirleme işlemine bizzat veya vekili aracılığı ile katılmayan veya katıldığı halde tercih yapmayan adayların yer belirleme işlemleri ve dolayısıyla atamaları yapılmayacak, adaylar başvurularından feragat etmiş sayılacaktır.

Ataması yapılacak adayın atama onayının kendisine tebliğini takip eden iş gününden itibaren sırayla;  

  1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü birimlerine atamasının yapılması nedeniyle 15 gün sonra LİHKAB hizmetlerini sonlandıracağını yazılı olarak bildirmesi,
  2. 15 günlük sürenin sonunda LİHKAB faaliyeti sonlandırarak, lisans belgesini, kaşesini ve arşivini Kadastro Müdürlüğüne devretmesi,
  3. 15 inci günü takip eden iş gününden itibaren Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesinde belirtilen sürelerde LİHKAB faaliyetini sonlandırdığına dair Kadastro Müdürlüğünden alacağı belgeyi ibraz etmek suretiyle yeni görevine başlaması gerekmektedir.

Başvuru yapan ve aşağıdaki listede yer alan adaylara ilanen duyurulur.

ATAMA İŞLEMLERİNE ESAS OLMAK ÜZERE TESLİM EDİLECEK BELGELER

  1. Islak imzalı Personel Başvuru Formu (Adaylar son başvuru tarihine kadar tercihlerini ve bilgilerini güncelleyebildiklerinden, son başvuru tarihinden sonra https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr adresinden alınan form teslim edilecektir.)
  2. Bir adet vesikalık fotoğraf
  3. Islak imzalı Personel Beyan Formu (Başvuru sırasında sisteme yüklenen form teslim edilecektir.) 
  4. Islak imzalı Mal Bildirimi Formu (Başvuru sırasında sisteme yüklenen form teslim edilecektir.)
  5. Islak imzalı Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (Başvuru sırasında sisteme yüklenen form teslim edilecektir.)

5368 SAYILI LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA KANUNUN GEÇİCİ 2 NCİ MADDESİ GEREĞİNCE YAPILACAK 3. DÖNEM YENİDEN ATAMA BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI LİSTESİ

Sıra No

TC Kimlik No

Adı Soyadı

Atanmak Üzere Tercih Ettiği Birim

Başvuru Değerlendirme Sonucu

Tercihine Yerleşme Durumu

1

191 ***** 824

CAHİT YILDIZ

MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

Başvuru şartlarını sağlamaktadır

Tercihine Yerleşmiştir

2

395 ***** 392

METİN ALKAN

ESKİŞEHİR KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

Başvuru şartlarını sağlamaktadır

Tercihine Yerleşmiştir

3

142 ***** 134

BÜLENT ERGÜL

GAZİANTEP KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

Başvuru şartlarını sağlamaktadır

Tercihine Yerleşmiştir

4

553 ***** 462

SEZAİ KOÇ

İZMİR KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

Başvuru şartlarını sağlamaktadır

Tercihine Yerleşmiştir

5

617 ***** 814

ALPASLAN BOSTANCI

İZMİR KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

Başvuru şartlarını sağlamaktadır

Tercihine Yerleşmiştir

6

178 ***** 414

SONER İZCİ

BURSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

Başvuru şartlarını sağlamaktadır

Tercihine Yerleşmiştir

7

406 ***** 604

DOĞAN ÖZÇELİK

KASTAMONU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Başvuru şartlarını sağlamaktadır

Tercihine Yerleşmiştir

8

449 ***** 212

MUSTAFA ALPER SEZER

İZMİR KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

Başvuru şartlarını sağlamaktadır

Tercihine Yerleşmiştir

9

140 ***** 524

SELAHATTİN AVŞAR

İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Başvuru şartlarını sağlamaktadır

Tercihine Yerleşmiştir

10

293 ***** 706

 İSMAİL ÖZKALE

ESKİŞEHİR KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

Başvuru şartlarını sağlamaktadır

Tercihine Yerleşmiştir

11

384 ***** 240

UĞURCEM YEKTE

SİVAS BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Başvuru şartlarını sağlamaktadır

Tercihine Yerleşmiştir

12

186 ***** 254

SALAHADDİN ÖZMEN

DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Başvuru şartlarını sağlamamaktadır;
18.04.2022 tarihli Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı Tespiti belgesine göre, 2107510694 numarasıyla  (4/b) kapsamında 01.02.2019 tarihinden itibaren yaşlılık aylığı aldığı anlaşıldığından başvuru şartlarını sağlamadığından ve 5335 sayılı Kanunun 30. maddesi gereğince yeniden atanma imkânı bulunmadığından başvurusu kabul edilmemiştir.

 

13

326 ***** 068

ŞÜKRÜ MERCİMEK

İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Başvuru şartlarını sağlamamaktadır;
26.04.2022 tarihli Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı Tespiti belgesine göre, 2943519 numarasıyla  (4/b) kapsamında 01.08.2019 tarihinden itibaren yaşlılık aylığı aldığı anlaşıldığından başvuru şartlarını sağlamadığından ve 5335 sayılı Kanunun 30. maddesi gereğince yeniden atanma imkânı bulunmadığından başvurusu kabul edilmemiştir.

 

14

653 ***** 418

SONEL YILMAZ

KOCAELİ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

Başvuru şartlarını sağlamaktadır

17 Mayıs 2022 tarihinde yer belirleme kurasına katılacaktır.

15

173 ***** 490

MURAT HATİPOĞLU

BALIKESİR KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

Başvuru şartlarını sağlamaktadır

Tercihine Yerleşmiştir

16

256 ***** 136

ALPARSLAN YILMAZ

İSTANBUL KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

Başvuru şartlarını sağlamaktadır

Tercihine Yerleşmiştir

17

199 ***** 398

FERMANİ KAYA

DENİZLİ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

Başvuru şartlarını sağlamaktadır

Tercihine Yerleşmiştir

18

227 ***** 764

HAKAN BEKAR

İSTANBUL KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

Başvuru şartlarını sağlamaktadır

Tercihine Yerleşmiştir

19

122 ***** 880

OKAN BATUR

İZMİR KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

Başvuru şartlarını sağlamaktadır

Tercihine Yerleşmiştir

20

491 ***** 748

CEMAL ALPTEKİN TEZEL

DÜZCE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

Başvuru şartlarını sağlamaktadır

Tercihine Yerleşmiştir

21

234 ***** 774

KEMAL KILIÇ

SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Başvuru şartlarını sağlamaktadır

Tercihine Yerleşmiştir

22

123 ***** 976

İLKER BOSTANCI

BİLECİK KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

Başvuru şartlarını sağlamamaktadır;
24.04.2022 tarihli Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı Tespiti belgesine göre, 2992941 numarasıyla (4/b) kapsamında 01.07.2020 tarihinden yaşlılık aylığı aldığı anlaşıldığından başvuru şartlarını sağlamadığından ve 5335 sayılı Kanunun 30. maddesi gereğince yeniden atanma imkânı bulunmadığından başvurusu kabul edilmemiştir.

 

23

213 ***** 956

ENGİN TOPCU

KOCAELİ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

Başvuru şartlarını sağlamaktadır

17 Mayıs 2022 tarihinde yer belirleme kurasına katılacaktır.

24

557 ***** 966

MEHMET SIDDIK ÖZER

SİİRT KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

Başvuru şartlarını sağlamaktadır

Tercihine Yerleşmiştir

25

117 ***** 866

ERCAN AKÇA

İZMİR KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

Başvuru şartlarını sağlamaktadır

Tercihine Yerleşmiştir

26

229 ***** 720

FEYZULLAH ÇIPLAK

VAN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

Başvuru şartlarını sağlamaktadır

Tercihine Yerleşmiştir