5368 Sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Duyuru

5368 SAYILI LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA

KANUNUN GEÇİCİ 2 NCİ MADDESİ GEREĞİNCE YAPILACAK 3. DÖNEM YENİDEN ATAMA BAŞVURULARI

5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanuna, 7317 Sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesi ile eklenen geçici 2 nci maddesi gereğince Genel Müdürlüğümüzde veya diğer kamu kurumlarında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışmakta iken istifa ederek lisanslı harita kadastro mühendislik bürosu açanlardan, 1. ve 2. Dönem başvuruları sonucunda boş kalan birimlere Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesine gereğince yeniden atama yapılmak üzere 25 Ekim 2021 tarihli ”5368 Sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri Ve Büroları Hakkında Kanunun Geçici 2 Nci Maddesi Gereğince Yapılacak Yeniden Atama İlanında belirtilen şartlarda 3. Dönem için, önceki dönemlerde tercih/yerleştirme işlemlerinde boş kalan ekli listede yazılı birimler için 1-27 Nisan 2022 tarihleri arasında tercih alınacaktır.

3. Dönem için atama yapılacak birim ve kadrolara dair liste 

25 Ekim 2021 tarihli ”5368 Sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri Ve Büroları Hakkında Kanunun Geçici 2 Nci Maddesi Gereğince Yapılacak Yeniden Atama İlanı