3 Boyutlu Şehir Modelleri ve Kadastro Projesi

3 Boyutlu Şehir Modelleri ve Kadastro Projesi

Kütahya 3B Şehir Modeli Test Sunumu: kutahya3b.tkgm.gov.tr

Amasya 3B Şehir Modeli Test Sunumu: amasya3b.tkgm.gov.tr

TKGM, 1924'ten bu güne kadar yaklaşık 58,5 milyon parselin ölçümünü tamamlayarak 2 boyutlu kadastrosunu tamamladı. Bina ve bağımsız bölümlerin geometrisinin 3 boyutlu dijital ortamda yönetilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmış ve bunun sonucunda 2020 yılında “3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi” başlatılmıştır.

Genel Müdürlüğümüzün vizyon projelerinden olan "3 Boyutlu Şehir Modelleri ve Kadastro Projesi " Harita Dairesi, Tapu Dairesi, Kadastro Dairesi ve Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlıkları tarafından eş güdümlü olarak yürütülen bir projedir.

Bu proje ile TKGM tarafından üretilen veya ürettirilecek olan üç boyutlu verilerin; üretim takibi, doğrulama ve barındırılması, entegrasyonu, sunumu, paylaşım ve süreklilik modelini içeren TKGM 3B Şehir Modelleri Yönetim Bilgi Sisteminin kurulması amaçlanmıştır.

https://www.tkgm.gov.tr/projeler/3-boyutlu-kent-modelleri-ve-kadastro-projesi