2863 Sayılı Kanun Uygulamaları-2019/8 Sayılı Genelgede Yapılan Değişiklikler Hakkında