25/06/2023 TARİHİNDE YAPILAN GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAV SONUÇLARINA YAPILAN İTİRAZLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI DUYURUSU

25/06/2023 TARİHİNDE YAPILAN GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAV SONUÇLARINA YAPILAN İTİRAZLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI DUYURUSU

 

25/06/2023 tarihinde yapılan görevde yükselme ve ünvan değişikliği yazılı sınav sonuçlarına Gazi Üniversitesi web sayfası üzerinden online olarak yapılan itirazlar, Gazi Üniversitesinin bu itirazlara ilişkin değerlendirmeleri de dikkate alınarak, Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınav Kurulunun 04/08/2023 tarihli ve 2023/5 sayılı kararı ile değerlendirilerek kesinleşmiştir.

İtiraz değerlendirme sonuçları, Gazi Üniversitesi Aday İşlemleri Sisteminde (https://basvuru.gazi.edu.tr/sinav/sonuc), adayların ekranlarına işlenmiştir. Kesinleşen yazılı sınav sonuçları Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) üzerindeki “Bilgilendirme/Beyan”, “Kullanıcı/Personel Bilgilerim”, “Personel Bilgileri” menülerinden erişim sağlanan “Tercih/Talep” sekmesi altında, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/), e-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr/tapu-ve-kadastro-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim) ve Gazi Üniversitesi Aday İşlemleri Sisteminde (https://basvuru.gazi.edu.tr/sinav/sonuc) adayların ekranlarına işlenmiştir. 

Sınava katılan adaylara ilanen duyurulur.