2023 Yılı Yer Değiştirme İşlemleri Duyurusu

2023 YILI YER DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ

 

Yer Değiştirme Kurulunun, 2023 yılı yer değiştirme işlemleri ile ilgili 23/03/2023 tarihli ve 2023/2 sayılı kararı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince aşağıda yer almaktadır.

            Yine anılan Yönetmelik hükmü gereğince, geçmiş hizmetleri dikkate alınarak personelin 2023 atama döneminde atanabileceği boş kadrolara dair listeler Mart ayı sonu itibariyle son başvuru tarihine kadar Yönetim Bilgi Sistemi (http://ybs.tkgm.gov.tr/) üzerinde tüm personel için ayrı ayrı servis edilecektir.

 

 

Yer Değiştirme Kurulunun 23/03/2023 tarih ve 2023/2 sayılı Kararı