2020 YILI GENEL ATAMA DÖNEMİ YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI HAKKINDA DUYURU

06
Ağustos
2020

2020 yılı genel atama döneminde zorunlu yer değişikliğine tabi personel ile isteğe veya mazerete bağlı yer değişikliği talebinde bulunan personelin talepleri Yer Değiştirme Kurulunun 06/08/2020 tarih ve 2020/4 sayılı kararı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince atanma istek formu, değerlendirme formu, tercih sırası, hizmet puanı, hizmet süresi ile boş ve boşalacak kadro imkanları birlikte değerlendirilerek, liyakat, hizmet gerekleri ve kamu yararı gözetilerek azami ölçüde karşılanmıştır.

2020 yılı genel atama dönemi sonuçları aşağıdaki bağlantıda yer almakta olup, ayrıca Yönetim Bilgi Sisteminde (ybs.tkgm.gov.tr) yayımlanmıştır.

 

2020 Yılı Genel Atama Dönemi Yer Değiştirme Sonuçları

Yer Değiştirme Kurulu Kararı