DAVACININ DİSİPLİN SORUŞTURMASINDAN SONRA YAPILAN ATAMASININ REDDİ KARARI.