KKTC Kadastro Yenileme Projesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, 16.12.2011 tarihli Oluru ile, 06.10.2010 tarihli “KKTC’de yapılacak Tapu ve Kadastro Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Protokolü”  kapsamındaki işlerden Ortofoto üretimi Harita Dairesi Başkanlığına, Yenileme çalışmaları ve diğer faaliyetler ise Kadastro Dairesi Başkanlığına devredilmiştir.

11-16 Mart 2012 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüzden görevlendirilen ekip tarafından KKTC’de ilgili kurumlarla toplantılar yapılmış ve bu toplantıların sonucunda, Kadastro Dairesi Başkanlığı tarafından KKTC’de yapılacak yenileme çalışmaları ile ilgili ihale süreci başlatılmıştır.

Genel Müdürlüğümüz ile KKTC Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü arasında yapılan görüşmeler ve ortak çalışmalar sonucunda yenileme ihalesine ilişkin özel teknik şartname hazırlanmıştır.

KKTC’ de yapılacak Kadastro Yenileme işlerine ilişkin olarak ihale çalışmaları 2012-2020 yılları arasında dört etap halinde toplam 11 ihale olarak Kadastro Dairesi Başkanlığınca yapılmış ve 2021 yılı sonu itibari ile KKTC’ nin tamamında (245 birimde, 513.201 parsel) kadastro yenileme çalışmaları tamamlanmıştır.

Projeyi Yürüten Birim