DAVACININ MUVAFAKATININ VERİLMESİ İÇİN AÇTIĞI DAVANIN REDDİ KARARI.