Askeri Bölge Şerhi Bulunan Taşınmazlarda "Cebri Satış" İşlemleri Hakkında Duyuru