2022/1 Sayılı Genelgeye Ek Talimat (Döviz Alım Belgelerine İlişkin Tereddüt Edilen Hususlar)