Kurumumuzca kadastral verilerin Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi (TAKPAS) kapsamında, paydaş kurum ve kuruluşlar ile paylaşılması,