STAJ BAŞVURULARI

27/10/2020 tarihli 31287 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Kararı olarak yayımlanarak yürürlüğe giren “2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”nın 571.2 sayılı tedbirine istinaden 2021 yılından itibaren üniversite öğrencilerinin staj başvuruları Staj Seferberliği Projesi Kapsamında Kariyer Kapısı üzerinden alınacaktır. Bu kapsamda önlisans veya lisans öğrenimine devam etmekte olan öğrencilerin doğrudan birimlerimize yaptıkları staj başvuruları değerlendirilmeye alınmayarak, Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmak üzere yönlendirilecektir.

Yükseköğrenim öğrencileri staj ilanlarını https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden takip ederek başvurularını gerçekleştirebilmekte olup, Genel Müdürlüğümüzün ana faaliyet alanı itibariyle Tapu Kadastro ve Harita Kadastro önlisans programları ile Harita, Harita Kadastro, Jeodezi ve Fotogrametri, Geomatik Mühendisliği bölümleri ile Tapu ve Kadastro lisans programlarında öğrenime devam eden öğrencilerin staj başvuruları öncelikli olarak değerlendirilecektir.