KURUMUMUZ ADINA BAŞKANLIĞIMIZ TS ISO /IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ'Nİ ALMAYA HAK KAZANMIŞTIR.

30 Dec 2019

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Kapsamında Kurumumuz TS ISO /IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi alınması çalışmaları Türk Standartları Enstitüsü tetkikçiler tarafından yapılan denetim sonucunda sertifika almaya hak kazanmıştır.