Şirketlerin unvan değişikliği için gerekli evrak nelerdir? Yetki belgesi nereden alınır?

Accordion Menü
Body

Şirketlerin unvan değişikliği taleplerinde, MERSİS üzerinden sorgulanarak oluşturulan yetki belgesinde, ilgili şirketin eski ve yeni unvanlarının bulunması durumunda başkaca  bir  belge  aranmaksızın  işlem  yapılır. Yetki belgesinde, eski unvanın bulunmaması durumunda  MERSİS' te gerekli güncellemenin yapılması için temsilciler ilgili ticaret sicili müdürlüğüne yönlendirilir. Unvan değişikliğinin MERSİS' te güncellenemediğinin ilgili ticaret sicili  müdürlüğünce bildirilmesi durumunda  değişikliğin  yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve MERSİS' ten alınan yetki belgesine göre işlem yapılır.

Tapu müdürlüklerince, MERSİS’te yetki belgesi görüldüğünden, herhangi bir yerden alınmasına gerek yoktur.

sss kategori