DAVACI TARAFINDAN MUVAFAKAT İSTEMİ İLE AÇILAN DAVANIN İPTALİNE İLİŞKİN KARAR