2019/1 SAYILI GENELGE YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİMİNDE DEĞERLEME RAPORU ALINMASI HAKKINDA