AZDAVAY TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Telefon
0 366 280 53 56
Mail
azdavay-tsm@tkgm.gov.tr
Kep Adresi
azdavaytm@tkgm.hs01.kep.tr
Adres
Merkez Mah. Cumhuriyet Cad.No:35 Azdavay/ Kastamonu
Bağlı Olduğu Bölge Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro XIX. Kastamonu Bölge Müdürlüğü
Bağlı olduğu il
KASTAMONU