tkgm üç boyutlu bilgi sistemi

“3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi” kapsamında TKGM tarafından üretilen veya ürettirilecek olan üç boyutlu verilerin; Üretim Süreçlerinin takibi, doğrulaması, barındırılması, entegrasyonu, sunumu, paylaşımı ve sürekliliğin sağlanması modelini içeren TKGM 3B Şehir Modelleri Yönetim Bilgi Sistemi kurulmuştur.  Bu bilgi sistemi 3 Boyutlu Üretim Aşamasının takibi, 300 farklı kontrol kaleminden oluşan Kontrol ve Doğrulama Aşaması, Tapu ve Maks Entegrasyonuyla, Sürdürülebilirliğin Sağlanması, Veri Paylaşımı, 3B Sunum aşamalarından oluşmaktadır.
3B bina modellerinin üretimine yönelik olarak ulusal ve uluslararası normlara göre TKGM tarafından 3B standartları belirlenmiştir.
Sürdürülebilirlik kapsamında bina ve bağımsız bölümlerin entegrasyonunu tamamlamak adına oluşturulan “Yapı Aplikasyon Krokisin’de” üretilen üç boyutlu modellerin, Belediyelerin kullanmış olduğu Maks Sistemi üzerinden tapuya aktarımı ile birlikte Belediye, tapu ve kadastroya ait dijital verilerin kontrolleri, otomatik ve manuel olarak sağlanmaktadır.