megsis

Türkiye’de kadastro çalışmaları, tapu sicilinin oluşturulması amacı ile farklı teknik, idari, hukuki düzenlemeler kullanılarak bir asırlık çalışmalar sonucunda tamamlanmıştır.
Taşınmazlar üzerindeki haklar, sorumluluklar ve kısıtlılıklara ilişkin bilgiler temel olarak tapu sicili içerisinde tutulmaktadır.  Ülkemizde kadastro, tapu sicilinin bir unsuru olarak, sayılan bilgilere ilişkin “nerede” ve “ne kadar” sorularını mekânsal veriler ile cevaplayan bir sistem olarak kurgulanmıştır.
Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS), farklı tarihlerde, farklı teknik, idari ve hukuki düzenlemelere göre üretilen kadastro verilerinin ve bu verilere ilişkin başvuruların, TAKBİS ile bütünleşik bir yapıda yönetilmesini amaçlamaktadır. MEGSİS; parsel-yapı ve muhdesatlara ilişkin geometri verisinin yanı sıra, kamu hukuku kısıtlamaları, teknik arşiv bilgileri, yer kontrol noktaları, dönüşüm parametreleri gibi birçok veri ve bu verilere ilişkin öz nitelik verilerinin yönetilmesini sağlamaktadır. MEGSİS ile yönetilen veriler, farklı taraflar ile farklı kademelerde ve farklı yöntemler kullanılarak paylaşılmaktadır. Bazı tanımlayıcı bilgilere ek olarak konumsal doğruluğu düşürülmüş mekânsal veriler, parselsorgu platformu üzerinden herkese açık bir şekilde erişebilirken, temel taşınmaz yönetimi çalışmalarında kullanılmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar ile internet servisleri aracılığıyla da paylaşılmaktadır.
Bunlara ek olarak, kadastro müdürlüklerince gerçekleştirilen her türlü işlem ve yürütülen başvurular da MEGSİS üzerinden yönetilmeye başlanmıştır. Bu sayede, personel performansı da dahil olmak üzere izleme değerlendirme çalışmaları MEGSİS üzerinden yürütülmektedir.

Ayrıntılı bilgi için, cbs.tkgm.gov.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz