2012/2 Sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Genelge | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü