-A +A

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü

zadli_cv1.png

KİŞİSEL BİLGİLER
Adı ve Soyadı : Mehmet Zeki ADLI
Görevi : Genel Müdür V.
Doğum Yeri ve Tarihi : ÇAT/Erzurum, 10 Kasım 1960

 

ÖĞRENİM DURUMU

Yüksek Öğrenim  :     

- Selçuk Üniversitesi, Harita ve Kadastro Mühendisliği Bölümü 1980-1984 (Bölüm Birincisi)
- Gazi Üniversitesi, Tapu ve Kadastro Meslek Yüksek Okulu 1979-1981
- Kentsel ve Kırsal Arazi Düzenlemeleri Uzmanlık Eğitimi  1987-1989 (Almanya)
- Bilgi Sistemleri Eğitimi 1990-1991 dönemler halinde toplam 5 ay (Almanya)
 

Lise   : 

 • Tapu Kadastro Meslek Lisesi 1975-1978 (Okul Birincisi)

Yabancı Dil : Almanca

      İŞ TECRÜBESİ

 • Tapu ve Kadastro Genel Müdür Vekili (07/02/2018- .... )
 • Kamu İhale Kurumu Kurul Üyesi   (24/04/2012-23/4/2016)
 • Tapu Kadastro Genel Müdürü (02/11/2007-24/04/2012)
 • Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Bakanlık Müşaviri(TKGM Genel Müdür Vekili 07/03/2005-02/11/2007)
 • Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı(TKGM Genel Müdür Vekili 08/08/2002-07/03/2005)
 • Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, APK Uzmanı(07/12/1997-08/08/2002)
 • Maliye Bakanlığı Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı (29/10/1996-05/04/1997 Vekaleten),(05/04/1997-07/12/1997 Asaleten)
 • TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Ankara Şube Başkanlığı (1996-1998)
 • Maliye bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı (1994-1996)
 • Avrupa Ekonomik Topluluğu İskan Komitesi, Türkiye Delegesi (1992-1994)
 • GAP Arazi Taplulaştırma Projesi Kontrolörlüğü(1991-1994)
 • Ankara Büyük Şehir Belediyesi “Kent Bilgi Sistemi” Kurma Projesi, Kontrolörlüğü (1991-1994)
 • TKGM Kadastro Dairesi Başkanlığı, Mühendis (1991-1994)
 • Siemens-Nixdorf Ankara Müd., SICAD Uzmanı (1990-1991)
 • TKGM Kadastro Dairesi Başkanlığı, Mühendis (1989-1990)
 • TKGM Çankaya Kadastro Müd. Kontrol Mühendisi (1985-1989)
 • TKGM Sivrihisar Kadastro Müd. Kontrol Mühendisi(1984-1985)
 • TPAO Genel Müdürlüğü Arama Grubu, Topograf(1981-1984)
 • Orhaneli Kadastro Müd. Fen Memuru (1978-1981)

ESERLERİ

 • Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Harita Sektöründeki Yeri V. Harita Kurultayı (1995)
 • Milli Emlak Genel Müdürlüğü Otomasyon Projesi I.Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (1994)
 • Kadastro’nun Disiplinler Arası İşlevi IV. Harita Kurultayı (1993)
 • Türkiye Arazi Bilgi Sistemi Çalışmaları Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Topluluğu İskan Komitesi, Kopenhag (1993)
 • Arazi Toplulaştırma Çalışmalarında Tapu Kadastro Hizmetleri Milletlerarası Tarım Reformu ve Kırsal Kalkınma Kongresi Ankara (1992)
 • 3402 Sayılı Yasanın Getirdiği Teknik Yenilikler Teknikerler Kurultayı (1992)
 • Tapu ve Kadastro Bilgi sistemi Projesi Teknikerler Kurultayı (1992)
 • Türkiye Arazi Toplulaştırma Çalışmaları Tapu Kadastro Dergisi (1990)
 • Arazi Toplulaştırma Çalışmalarında Türkiye’nin Durumu Harita Müh. Öğretiminde 40. Yıl Kollokyumu (Yıldız Üniversitesi 1989)
 • Almanya’da Kadastro Çalışmaları Harita-Kadastro Mühendisleri Odası Dergisi (1989)
 • Mevzuatımızda Tapu ve Kadastro, Kitap (2011)       

ÖDÜLLERİ

 • TAKBİS Projesi Kamudan Vatandaşa  e-Hizmet Ödülü 13.12.2006
 • Meclis Haber Dergisi ve Time Dergisi Tarafından verilen "Yılın Bürokratı Ödülü”  20.03.2009
 • 14 üncü TÜSİAV “Yılın Adamları Üstün Hizmet ve Başarı Ödülü” 02.06.2009
 • Türk Time Dergisi tarafından Organize Edilen 2010 Yılı Altın Adamları Ödül Töreninde “Yılın Genel Müdürü” Ödülünü aldı. 21.01.2011

 

MEDENİ HALİ: Evli, üç çocuk babası