mlogo.png

-A A +A

Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı Sonuçları

28 Şubat – 9 Nisan 2018 tarihleri arasında Sözlü Sınav Komisyonları tarafından sözlü sınavları yapılan adayların sözlü sınav sonuçları, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulunun 11/05/2018 tarihli ve 2018/7 sayılı kararı ile belirlenmiş olup sınav gruplarına göre aday bilgilerini içeren sözlü sınav sonuçları listesi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince aşağıda yayımlanmıştır.

Sınav Kurulu Kararı

Tapu Müdürü

Tapu Sicil Müdür Yardımcısı

Arşiv Memuru

Avukat

Kontrol Mühendisi

Mühendis (Taşra)

Mühendis (Merkez)

İstatistik

Tekniker