mlogo.png

-A A +A

''Değerli Konut Vergisi'' ne tabi mesken nitelikli taşınmazlara ilişkin itirazların değerlendirme sonuçları ile ilgili Duyuru

Salı, 4 Şubat, 2020

"1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa eklenen 43. madde kapsamında değeri 5 milyon TL.  ve  üzeri  ''Değerli  Konut  Vergisi''  ne  tabi  mesken  nitelikli  taşınmazlara  ilişkin kurumumuzca gerçekleştirilen çalışmalara yönelik ilgililerince yapılan itirazların kurumumuz bünyesinde  oluşturulan  komisyonlar   marifetiyle  inceleme  ve  değerlendirme  süreçleri tamamlanmış olup, elde edilen sonuçların 04/02/2020 tarihi itibarıyla ilgililerine tebligatına başlanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."