2002/7 Sayılı "4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu" Konulu Genelgeee

TAPU VE KADASTRO ..... BÖLGE MÜDÜRLÜGÜNE

............TAPU SICIL MÜDÜRLÜGÜNE

............ KADASTRO MÜDÜRLÜGÜNE

4721 sayili Türk Medeni Kanunu 1/Ocak/2002 tarihinde yürürlüge girmis olup, yapilan düzenlemeyle mülga 743 sayili Türk Kanunu Medenisi'ndeki

düzenlemelerde degisiklikler yapilmis ve ilave yeni hükümler de getirilmistir.

I-AILE KONUTU SERHI: ( M.K. m.194 )

•  Malik olmayan esin talebiyle: Evlilik birliginin resmen devam ettigini kanitlayan nüfus kayit örnegi ile bu konutta birlikte yasantilarini sürdürdüklerini kanitlayan muhtarliktan alinmis belgenin ibrazi halinde "Aile konutudur." serhinin islenmesi,

•  Tasinmaz mal maliki olan esin ya da eslerden her ikisinin birlikte talebiyle: Evlilik cüzdani veya nüfus kayit örneginin ibrazi halinde baskaca bir belge aranmaksizin "Aile konutudur." serhinin islenmesi,

•  Aile Konutu, eslerin bütün yasam faaliyetlerini gerçeklestirdigi ve düzenli yerlesim amaciyla kullandiklari mekanlari ifade ettiginden, zaman zaman ya da hafta sonu kullanmak amaciyla edinilen yazlik konut, dag evi gibi konutlar Türk Medeni Kanununun 194 üncü maddesi kapsamina girmediginden, bu yönde gelecek taleplerin karsilanmamasi,

•  4721 sayili Türk Medeni Kanununda üçüncü sahsa ait tasinmaz mal üzerine "aile konutudur." serhi verilmesine iliskin herhangi bir düzenleme bulunmadigindan, 194 üncü maddenin son fikrasinda yazili olan durum nedeniyle üçüncü sahsa ait tasinmaz mal üzerine serh verilmemesi,

5) Tasinmaz malin üzerinde mevcut "aile konutudur." serhinin terkini:

a) Serh malik olmayan esin talebiyle islenmis ise; yine malik olmayan esin talebiyle,

b) Serh her iki esin birlikte talebiyle islenmis ise; her ikisinin de talebiyle,

c) Eslerin birlikte malik oldugu hisseli tasinmaz mallarda serh eslerden birinin talebiyle islenmis ise; serhi islettiren esin talebiyle,

d) Malik olan esin talebiyle serh verilmis ise malik olmayan esin de talep ya da muvafakatiyla,

Terkin edilmesi, ancak malik olmayan esin ya da eslerin birlikte malik oldugu hisseli tasimaz mallarda serh talebinde bulunan esin ölümü ya da bu konuda alinmis mahkeme kararinin ibrazi halinde diger esin tek tarafli talebiyle de terkin isleminin karsilanmasi,

6) Aile konutu serhi eslerden herhangi birinin tek tarafli talebiyle islenmis ise diger ese islemin sonucundan duyuruda bulunulmasi,( M.K. m.1019 )

7) Aile konutu serhi islenmesinde; gereken hallerde tasinmaz malin serhi talep edilen tasinmaz mal ile ayni oldugunun kadastro müdürlügünce veya muhtarlikça tespit edilmesi,

8) Mali yönü: Aile konutu serhine yönelik 492 sayili Harçlar Kanununda herhangi bir düzenleme bulunmadigindan talebin harç, Ö.I.V., E.K.P. ve döner sermaye ücreti tahsil edilmeden karsilanmasi,

9) Hukuki sonuç: "Aile konutudur." serhi bulunan tasinmazda eslerin rizasi saglanmadikça tapu kütügü üzerinde tasarrufu taleplerin karsilanmamasi, ( M.K. m.194/1 )

Gerekmektedir.

II)- EDINILMIS MALLARA KATILMA REJIMI :

4722 sayili T.M.K. nun Yürürlügü ve Uygulama Sekli Hakkinda Kanunun 10 uncu maddesi uyarinca 4721 sayili Türk Medeni Kanununun yürürlük tarihine kadar esler arasinda hangi mal rejimi var ise o mal rejimi devam edecek, ancak esler Kanunun yürürlük tarihi olan 01/Ocak/2002 ile 31/Aralik/2002 tarihleri arasinda sözlesmeyle herhangi bir mal rejimini seçmedikleri takdirde, Medeni Kanunun yürürlük tarihi olan 1/Ocak/2002 tarihinden itibaren yasal mal rejimini seçmis sayilacaklardir.

Ayrica, 01/Ocak/2002 ile 31/Aralik/2002 tarihleri arasinda esler sözlesmeyle yasal mal rejimini evlenme tarihinden itibaren geçerli olacagini kabul etmeleri halinde, Kanunda bu konuda bir düzenleme bulunmadigindan,bu husus ile ilgili olarak tapu kütügü üzerine her hangi bir serh verilmesine gerek bulunmamaktadir.

Diger taraftan, esler 1/Ocak/2002 ile 31/Aralik/2002 tarihleri arasinda sözlesmeyle herhangi bir mal rejimini seçmedikleri takdirde 1/Ocak/2003 tarihinden itibaren edinilmis mallara katilma rejimini seçmis sayilacaklarindan, 4721 sayili T.M.K. nun yürürlük tarihi olan 1/Ocak/2002 tarihinden itibaren eslerin payli mülkiyet halinde malik oldugu tasinmaz mallarda M.K .nun 223/2 inci maddesi uyarinca aksine anlasma olmadikça, eslerden biri digerinin rizasi olmadan payli mülkiyet konusu tasinmazdaki payi üzerinde tasarrufta bulunamayacaktir.

III-VELAYET-ÇOCUK MALLARI :

Her ne kadar, 4721 sayili Türk Medeni Kanununun 342 nci maddesi ile velilerin çocuklarini temsil etmelerinde vesayetteki temsile iliskin hükümlere yollama yapilmis ise de, vesayet makamlarinin iznine bagli hususlar hariç tutuldugundan, velayet hakkina haiz kisilerin bu haklarini kullanirken, vasilerin vesayet makaminin iznine tabi olduklarina iliskin hüküm uygulanmayacak, velayet hakkinin kullaniminda ve çocuk mallarina iliskin tasarrufi islemlerde M.K. nun 327 ve 356 nci maddeleri ile 345 inci maddesindeki hükümler disinda hakim izni aranmayacaktir.

Ancak, M.K. nun 327 ve 356 nci maddeleri uyarinca çocuk mallarinin sarfina iliskin tasarrufi islemlerde hakim izninin alinmasi zorunlu oldugundan, çocuk mallarina iliskin tasarrufi islemlerde velayet hakkini kullananlarin yapilacak islemin M.K. 327 ve 356 inci maddelerindeki amaca iliskin olmadigi beyan edilmis ise, buna iliskin beyanlarinin yazili olarak alinmasi gerekir. Ayrica, yukarida maddeler halinde deginilen hususlarla ilgili daha evvel 743 sayili Türk Kanunu Medenisi uyarinca hazirlanan genelgelerin aykiri hususlari yürürlükten kaldirilmistir.

Bilgilerinizi ve bildiris uyarinca islem yapilmasinin teminini rica ederim.

Dr. Necdet POYRAZ

Genel Müdür

Mevzuat Türü: 
Sayısı: 
2002/7
Kabul Tarihi: 
1 Ocak 2002
Yürürlükten Kaldırma Tarihi: 
11 Haziran 2014
Yürürlük Durumu: