Vatandaşlık Amacıyla “Uygunluk Belgesi” Alabilmek İçin Ne Yapmak Gerekir?

Taşınmazın 3 yıl satmama taahhüdü alındıktan sonra, Tapu Müdürlüğü tarafından işlem bilgisi uygunluk belgesi verecek yetkili makama iletilir. “Uygunluk Belgesi” düzenlendiğinde üst yazı ile gereği için Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne (İl Müdürlüklerine de), bilgi için ilgilisine e-mail yoluyla gönderilir.

“Uygunluk Belgesi” alındıktan sonra Göç İdaresi il Müdürlüğüne vatandaşlık ikameti başvurusu ve sonrasında da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İl Müdürlüğüne vatandaşlık başvurusu yapılır.(Vatandaşlık Kazanma Ortak Ofislerinde de işlem yapılabilir.)