Mülkiyet İşlemleri

Vasiyet Tenfizi İşlemi
EkBoyut
PDF icon Vasiyet Tenfizi İşlemi2.68 MB
Eklenme Tarihi :
30 Ekim 2014
Trampa
EkBoyut
PDF icon Trampa2.03 MB
Eklenme Tarihi :
30 Ekim 2014
Satış
EkBoyut
PDF icon Satış3.41 MB
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
Satış Suretiyle Pay Temliki
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
Satış İpotek
EkBoyut
PDF icon Satış İpotek2.77 MB
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
Paylaşma (Taksim)
EkBoyut
PDF icon Paylaşma (Taksim)1.64 MB
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
Ölünceye Kadar Bakma Akdi
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
Mirasın Taksimi
EkBoyut
PDF icon Mirasın Taksimi1.73 MB
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
Kamulaştırma
EkBoyut
PDF icon Kamulaştırma1.67 MB
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
İntikal
EkBoyut
PDF icon İntikal2.51 MB
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
İfrazen Taksim
EkBoyut
PDF icon İfrazen Taksim1.82 MB
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
Hükmen Satış
EkBoyut
PDF icon Hükmen Satış2.38 MB
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
Ferdileşme
EkBoyut
PDF icon Ferdileşme1.88 MB
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
Cebri Satış
EkBoyut
PDF icon Cebri Satış3.55 MB
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
Birden Fazla Ölüm Halinde İntikal
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
Bağış
EkBoyut
PDF icon Bağış1.85 MB
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
S.Y Göre Tahsis İşlemleri 2981
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014

Rehin İşlemleri

Müşterek İpoteğin Kısmi Terkini
Eklenme Tarihi :
30 Ekim 2014
İpotekte Değişiklik
EkBoyut
PDF icon İpotekte Değişiklik2.79 MB
Eklenme Tarihi :
30 Ekim 2014
İpotek Tesisi
EkBoyut
PDF icon İpotek Tesisi2.97 MB
Eklenme Tarihi :
30 Ekim 2014
Alacağın Temliki
EkBoyut
PDF icon Alacağın Temliki3.1 MB
Eklenme Tarihi :
30 Ekim 2014

Şerh İşlemleri

Satış Vaadi Şerhi
EkBoyut
PDF icon Satış Vaadi Şerhi1.46 MB
Eklenme Tarihi :
30 Ekim 2014
Kira Şerhinin Tesisi
EkBoyut
PDF icon Kira Şerhinin Tesisi1.5 MB
Eklenme Tarihi :
30 Ekim 2014
İİK 150 C Şerhi Tesisi
EkBoyut
PDF icon İİK 150 C Şerhi Tesisi1.73 MB
Eklenme Tarihi :
30 Ekim 2014
İİK 150 C Şerhi Terkini
Eklenme Tarihi :
30 Ekim 2014
İhtiyati Tedbir
EkBoyut
PDF icon İhtiyati Tedbir1.22 MB
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
Aile Konutu Şerhi Tesisi
EkBoyut
PDF icon Aile Konutu Şerhi Tesisi1.61 MB
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
İcrai Haciz Tesisi REDDİ
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
İcrai Haciz Terkini
EkBoyut
PDF icon İcrai Haciz Terkini1.93 MB
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
İcrai Haciz Tesisi
EkBoyut
PDF icon İcrai Haciz Tesisi2.98 MB
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014

1 - İşlemlere ait Ortak Aşamalar

Önsöz
EkBoyut
PDF icon Önsöz469.7 KB
Eklenme Tarihi :
5 Kasım 2014
Akit Randevusu İşlemleri
Eklenme Tarihi :
5 Kasım 2014
İşlem Monitörü Aşamaları
Eklenme Tarihi :
5 Kasım 2014

Beyan İşlemleri

İrtifak Hakları İşlemleri

Oturma Hakkı (Sükna)Tesisi
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
İntifa Süresinin Kısaltılması
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
İntifa Hakkının Tesisi
EkBoyut
PDF icon İntifa Hakkının Tesisi2.25 MB
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
İntifa Hakkından Feragat
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
Geçit Hakkı
EkBoyut
PDF icon Geçit Hakkı1.64 MB
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014

Taşınmaz İle İlgili İşlemler

Tevhit İşlemi
EkBoyut
PDF icon Tevhit İşlemi3.05 MB
Eklenme Tarihi :
3 Kasım 2014
Teferruat Tesisi
EkBoyut
PDF icon Teferruat Tesisi1.31 MB
Eklenme Tarihi :
3 Kasım 2014
Teferruat Terkini
EkBoyut
PDF icon Teferruat Terkini1.36 MB
Eklenme Tarihi :
3 Kasım 2014
Kat Mülkiyeti Tesisi
EkBoyut
PDF icon Kat Mülkiyeti Tesisi3.63 MB
Eklenme Tarihi :
3 Kasım 2014
Kat İrtifakı Tesisi
EkBoyut
PDF icon Kat İrtifakı Tesisi4.27 MB
Eklenme Tarihi :
3 Kasım 2014
Kat İrtifakı Terkini
EkBoyut
PDF icon Kat İrtifakı Terkini2.41 MB
Eklenme Tarihi :
3 Kasım 2014
İhdas İşlemi
EkBoyut
PDF icon İhdas İşlemi2.35 MB
Eklenme Tarihi :
3 Kasım 2014
İfraz İşlemi
EkBoyut
PDF icon İfraz İşlemi3.95 MB
Eklenme Tarihi :
3 Kasım 2014
Eklenti Tesisi
EkBoyut
PDF icon Eklenti Tesisi1.62 MB
Eklenme Tarihi :
3 Kasım 2014
Eklenti Terkini
EkBoyut
PDF icon Eklenti Terkini1.51 MB
Eklenme Tarihi :
3 Kasım 2014
İmar İşlemi
EkBoyut
PDF icon İmar İşlemi9.03 MB
Eklenme Tarihi :
19 Haziran 2015

Vekalet ve Yetki İşlemleri

Azil-Yetki Kısıtlama
EkBoyut
PDF icon Azil - Yetki Kısıtlama1.72 MB
Eklenme Tarihi :
28 Nisan 2015
Tüm Vekaletlerini Azil
EkBoyut
PDF icon Tüm Vekaletlerini Azil1.17 MB
Eklenme Tarihi :
28 Nisan 2015