Mülkiyet İşlemleri

Vasiyet Tenfizi İşlemi
EkBoyut
PDF icon vasiyet_tenfizi.pdf2.73 MB
Eklenme Tarihi :
30 Ekim 2014
Güncelleme Tarihi: 6 Haziran 2018
Tüzel Kişilerde Ünvan Değişikliği
Eklenme Tarihi :
30 Ekim 2014
Güncelleme Tarihi: 6 Haziran 2018
Trampa
EkBoyut
PDF icon Trampa2.25 MB
Eklenme Tarihi :
30 Ekim 2014
Güncelleme Tarihi: 6 Haziran 2018
Ticaret Şirketlerine Ayni Sermaye Konulması
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
Güncelleme Tarihi: 6 Haziran 2018
Satış
EkBoyut
PDF icon Satış3.54 MB
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
Güncelleme Tarihi: 6 Haziran 2018
Satış Suretiyle Pay Temliki
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
Güncelleme Tarihi: 6 Haziran 2018
Satış İpotek
EkBoyut
PDF icon Satış İpotek2.95 MB
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
Güncelleme Tarihi: 6 Haziran 2018
Paylaşma (Taksim)
EkBoyut
PDF icon Paylaşma (Taksim)1.91 MB
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2018
Ölünceye Kadar Bakma Akdi
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2018
Mülkiyet ve Hisse Oranlarının Düzeltilmesi
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2018
Mirasın Taksimi
EkBoyut
PDF icon Mirasın Taksimi1.95 MB
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2018
Kamulaştırma
EkBoyut
PDF icon Kamulaştırma1.91 MB
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2018
İntikal
EkBoyut
PDF icon İntikal2.72 MB
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2018
İfrazen Taksim
EkBoyut
PDF icon İfrazen Taksim2.05 MB
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2018
Hükmen Satış
EkBoyut
PDF icon Hükmen Satış2.51 MB
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2018
Ferdileşme
EkBoyut
PDF icon Ferdileşme2.06 MB
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2018
Emlak Rayiç Bedelinden Düşük Bedelle Satış
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2018
Elbirliği Mülkiyetin Sona Erdirilmesi
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2018
Çıplak Mülkiyet Satışı ve 3. Kişiye İntifa Devri
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2018
Cebri Satış
EkBoyut
PDF icon Cebri Satış3.62 MB
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2018
Birden Fazla Ölüm Halinde İntikal
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2018
Bağış
EkBoyut
PDF icon Bağış2.09 MB
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2018
Bağımsız Bölüm Bilgilerinin Düzeltilmesi
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2018
S.Y Göre Tahsis İşlemleri 2981
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2018
Yüzölçümünün - Arsa Payının Düzeltilmesi
Eklenme Tarihi :
30 Ekim 2014
Güncelleme Tarihi: 6 Haziran 2018

Rehin İşlemleri

Müşterek İpoteğin Kısmi Terkini
Eklenme Tarihi :
30 Ekim 2014
Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2018
İpotekte Değişiklik
EkBoyut
PDF icon İpotekte Değişiklik2.93 MB
Eklenme Tarihi :
30 Ekim 2014
Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2018
İpotek Tesisi
EkBoyut
PDF icon İpotek Tesisi3.15 MB
Eklenme Tarihi :
30 Ekim 2014
Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2018
Alacağın Temliki
EkBoyut
PDF icon Alacağın Temliki3.23 MB
Eklenme Tarihi :
30 Ekim 2014
Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2018

Şerh İşlemleri

Satış Vaadi Şerhi
EkBoyut
PDF icon Satış Vaadi Şerhi1.72 MB
Eklenme Tarihi :
30 Ekim 2014
Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2018
Kira Şerhinin Tesisi
EkBoyut
PDF icon Kira Şerhinin Tesisi1.75 MB
Eklenme Tarihi :
30 Ekim 2014
Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2018
İİK 150 C Şerhi Tesisi
EkBoyut
PDF icon İİK 150 C Şerhi Tesisi2.08 MB
Eklenme Tarihi :
30 Ekim 2014
Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2018
İİK 150 C Şerhi Terkini
Eklenme Tarihi :
30 Ekim 2014
Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2018
İhtiyati Tedbir
EkBoyut
PDF icon İhtiyati Tedbir1.46 MB
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2018
İcrai Haciz Yenilemesi-Değişikliği
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2018
Aile Konutu Şerhi Tesisi
EkBoyut
PDF icon Aile Konutu Şerhi Tesisi1.83 MB
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2018
İcrai Haciz Tesisi REDDİ
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2018
İcrai Haciz Terkini
EkBoyut
PDF icon İcrai Haciz Terkini2.07 MB
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2018
İcrai Haciz Tesisi
EkBoyut
PDF icon İcrai Haciz Tesisi3.17 MB
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2018

1 - İşlemlere ait Ortak Aşamalar

Önsöz
EkBoyut
PDF icon Önsöz469.7 KB
Eklenme Tarihi :
5 Kasım 2014
Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2017
Akit Randevusu İşlemleri
Eklenme Tarihi :
5 Kasım 2014
Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2017
İşlem Monitörü Aşamaları
Eklenme Tarihi :
5 Kasım 2014
Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2018
Tapu Kütüğü İnceleme ve Veri Kesinleştirme
Eklenme Tarihi :
8 Haziran 2018
Güncelleme Tarihi: 8 Haziran 2018

Beyan İşlemleri

Yönetim Planı Değişikliği Belirtmesi
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2018

İrtifak Hakları İşlemleri

Oturma Hakkı (Sükna)Tesisi
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2018
İntifa Süresinin Kısaltılması
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2018
İntifa Hakkının Tesisi
EkBoyut
PDF icon İntifa Hakkının Tesisi2.43 MB
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2018
İntifa Hakkından Feragat
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2018
Geçit Hakkı
EkBoyut
PDF icon Geçit Hakkı1.87 MB
Eklenme Tarihi :
31 Ekim 2014
Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2018

Taşınmaz İle İlgili İşlemler

Tevhit İşlemi
EkBoyut
PDF icon Tevhit İşlemi3.12 MB
Eklenme Tarihi :
3 Kasım 2014
Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2018
Teferruat Tesisi
EkBoyut
PDF icon Teferruat Tesisi1.51 MB
Eklenme Tarihi :
3 Kasım 2014
Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2018
Teferruat Terkini
EkBoyut
PDF icon Teferruat Terkini1.57 MB
Eklenme Tarihi :
3 Kasım 2014
Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2018
Kat Mülkiyeti Tesisi
EkBoyut
PDF icon Kat Mülkiyeti Tesisi3.73 MB
Eklenme Tarihi :
3 Kasım 2014
Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2018
Kat İrtifakı Tesisi
EkBoyut
PDF icon Kat İrtifakı Tesisi4.36 MB
Eklenme Tarihi :
3 Kasım 2014
Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2018
Kat İrtifakı Terkini
EkBoyut
PDF icon Kat İrtifakı Terkini2.6 MB
Eklenme Tarihi :
3 Kasım 2014
Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2018
İhdas İşlemi
EkBoyut
PDF icon İhdas İşlemi2.46 MB
Eklenme Tarihi :
3 Kasım 2014
Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2018
İfraz İşlemi
EkBoyut
PDF icon İfraz İşlemi4.01 MB
Eklenme Tarihi :
3 Kasım 2014
Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2018
Eklenti Tesisi
EkBoyut
PDF icon Eklenti Tesisi1.85 MB
Eklenme Tarihi :
3 Kasım 2014
Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2018
Eklenti Terkini
EkBoyut
PDF icon Eklenti Terkini1.74 MB
Eklenme Tarihi :
3 Kasım 2014
Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2018
Ana Taşınmazın Kom Parseline Dönüştürülmesi
Eklenme Tarihi :
3 Kasım 2014
Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2018
İmar İşlemi
EkBoyut
PDF icon İmar İşlemi9.03 MB
Eklenme Tarihi :
19 Haziran 2015
Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2017

Vekalet ve Yetki İşlemleri

Azil-Yetki Kısıtlama
EkBoyut
PDF icon Azil - Yetki Kısıtlama1.72 MB
Eklenme Tarihi :
28 Nisan 2015
Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2017
Tüm Vekaletlerini Azil
EkBoyut
PDF icon Tüm Vekaletlerini Azil1.17 MB
Eklenme Tarihi :
28 Nisan 2015
Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2017