Davacının Yapılan Soruşturma Sonucu 657 Sayılı Kanunun 76.Maddesi Gereğince Başka Bir Müdürlüğe Atanmasına İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davada Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddi Kararına Karşı Yapılan İtirazın Reddi Kararı

metin ektedir.O.G