6083 Sayılı Kanun'un 10. Maddesi İle Kadro Ünvanının İptal Edilmesi Sonucu Yeni İhdas Edilen Bilgisayar İşletmeni Kadrosuna Atanan Davacının Yapılan İşlemin İptali İsatemiyle Açmış Olduğu Davanın Reddi Kararı

METİN EKTEDİR.O.G

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Olarak Görev Yapan Davacı, Teknik Hizmetler Sınıfına Geçirilme İsteğiyle Yaptığı Başvurunun Cevap Verilmemek Suretiyle Zımnen Reddine İlişkin İşlemin İptali İçin Çamış Olduğu Davanın Reddine Dair Karar

metin ektedir.