TKGM'nin Taşra Teşkilatındaki Bazı Kadastro Müdürlüklerinin Yetki Alanlarının Sadece Tesis Kadastrosu ile Sınırlı Olmak Üzere Değiştirilmesine İlişkin 1508 Sayılı İdari İşlemin İptali İstemiyle Açmış Olduğu Davanın Temyiz İstemininin Reddi Kararı

metin ektedir.O.G.

657 Sayılı DMK'nun 4/B Maddesi Kapsamında Görev Yapmakta İken 632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 Sayılı DMK'na Eklenen Geçici 37.Madde Gereğince 4/C Kapsamında Geçen Süresinin İntibak Süresine Sayılması İçin Açmış Olduğu Davanın Reddi Kararı

metin ektedir.O.G.

Davacının Lisanslı Harita Kadastro Büroları Sınavında Başarılı Olarak Başka Bir Mahkeme Tarafından Verilen Sınavın İptal Edilerek Geçerli Başvurusu Olan Adayların Sınavlarının Tekrarı Yönündeki Kararının İptali İstemiyle Açmış Olduğu Davanın Reddi Kararı

metin ektedir.O.G.

Görevden Alınan Davacının Başka Bir Birimde Görevlendirilmesi Üzerine İdare İşleminin İptali ve Yürütmenin Durdurulması ile İşlem Tarihi İtibariyle Mahrum Kaldığı, Parasal Haklarının Yasal Faiziyle Ödenmesi İstemiyle Açmış Olduğu Davanın İptal Kararı

metin ektedir.O.G.

Davacının MK'nun 1007.Maddesi Gereğince,Tapu Sicilin Tutulmasından Doğan Bütün Zararlardan Devletin Sorumlu Bulunması Nedeniyle Taşınmazı Üzerindeki Şerhinin Sonradan Konulması Nedeni ile Uğradığı Zararın Tahsili İçin Açmış Olduğu Davanın Reddi Kararı

METİN EKTEDİR.O.G