Davacının Lisanslı Harita Kadastro Büroları Sınavında Başarılı Olarak Başka Bir Mahkeme Tarafından Verilen Sınavın İptal Edilerek Geçerli Başvurusu Olan Adayların Sınavlarının Tekrarı Yönündeki Kararının İptali İstemiyle Açmış Olduğu Davanın Reddi Kararı

metin ektedir.O.G.

Görevden Alınan Davacının Başka Bir Birimde Görevlendirilmesi Üzerine İdare İşleminin İptali ve Yürütmenin Durdurulması ile İşlem Tarihi İtibariyle Mahrum Kaldığı, Parasal Haklarının Yasal Faiziyle Ödenmesi İstemiyle Açmış Olduğu Davanın İptal Kararı

metin ektedir.O.G.

Davacının MK'nun 1007.Maddesi Gereğince,Tapu Sicilin Tutulmasından Doğan Bütün Zararlardan Devletin Sorumlu Bulunması Nedeniyle Taşınmazı Üzerindeki Şerhinin Sonradan Konulması Nedeni ile Uğradığı Zararın Tahsili İçin Açmış Olduğu Davanın Reddi Kararı

METİN EKTEDİR.O.G

6083 Sayılı Kanun'un 10. Maddesi İle Kadro Ünvanının İptal Edilmesi Sonucu Yeni İhdas Edilen Bilgisayar İşletmeni Kadrosuna Atanan Davacının Yapılan İşlemin İptali İsatemiyle Açmış Olduğu Davanın Reddi Kararı

METİN EKTEDİR.O.G

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Olarak Görev Yapan Davacı, Teknik Hizmetler Sınıfına Geçirilme İsteğiyle Yaptığı Başvurunun Cevap Verilmemek Suretiyle Zımnen Reddine İlişkin İşlemin İptali İçin Çamış Olduğu Davanın Reddine Dair Karar

metin ektedir.