TKGM'nin Taşra Teşkilatındaki Bazı Kadastro Müdürlüklerinin Yetki Alanlarının Sadece Tesis Kadastrosu ile Sınırlı Olmak Üzere Değiştirilmesine İlişkin 1508 Sayılı İdari İşlemin İptali İstemiyle Açmış Olduğu Davanın Temyiz İstemininin Reddi Kararı

metin ektedir.O.G.

657 Sayılı DMK'nun 4/B Maddesi Kapsamında Görev Yapmakta İken 632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 Sayılı DMK'na Eklenen Geçici 37.Madde Gereğince 4/C Kapsamında Geçen Süresinin İntibak Süresine Sayılması İçin Açmış Olduğu Davanın Reddi Kararı

metin ektedir.O.G.