Davacıya Verilen 1/30 Oranında Aylıktan Kesme ve Kınama Cezasına İlişkin İşlemin Temyizen Bozulması İsteminin Kısmen Kabulü ve Kınama Cezasına İişkin Kısmının Bozulmasına Aylıktan Kesme Cezasının Onanmasına Dair Verilen Karar

metin ektedir.O.G.