3194 Sayılı Yasanın 18.Maddesi Uyarınca Yapılan İmar Uygulamasına Yönelik Hazırlanan Geri Dönüş Parselasyon Planının Tescil Başvurusunun Yürütmesinin Durdurulması İstemi Hakkında Verilen Karara İtirazın Reddine Dair Karar

metin ektedir. O.G