2565 Sayılı Kanun Kapsamındaki Sorgulamalar (2017/4 Sayılı Genelge Eki) GENELGE: 1778 2017/7 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü