24.08.2017 tarih 2017/6 (1777) sayılı Mimari Projelerin Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Genelge | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü