2012/6 Sayılı "659 Saylılı KHK ' nın Uygulanması" Konulu Genelge | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü