2012/5 Sayılı "3402 sayılı Kanunun Ek 4 üncü maddesi kapsamında 2/B alanlarında yapılacak uygulama" Konulu Genelge | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü