2012/1 Sayılı 'Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Kuruluşu İle Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Genelge | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü